پلت فرم رتبه بندی و ارزیابی بینا (Bina Evaluation and Ranking Framework


بستری برای ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکت ها و سازمان ها و کارکنان می باشد.


در این پلت هر مشتری (سازمان) خریدار صاحب برنامه ای تحت وب خواهد شد که می تواند ساختار سازمانی خویش را تعریف نموده و سازمان ها و کارکنان را تعریف نماید. این پلت فرم سیستمی برای رتبه بندی (Ranking) می باشد که برای رتبه بندی دو معیار اثر گذاری و سودمندی را تواماً برای رتبه بندی و ارزیابی بکار گرفته است.


در سیستم رتبه بندی و ارزیابی بعد از تعریف ساختار سازمانی، شاخص ها، معیارها و پارامترهای رتبه بندی امکان شرکت در رتبه بندی برای واحدهای سازمانی و کارکنان آن فراهم می شود.

امکان تعریف دوره های ارزیابی سالانه از دیگر قابلیت های نرم افزار رتبه بندی و ارزیابی می باشد که بسته به نیاز می توانید چندین بار در هر سال ارزیابی و رتبه بندی را برگزار نمود.


خروحی های آماری و نموداری جذاب از ویژگیهای اصلی سامانه بوده و با کاربری راحت و آسان امکان استفاده دلنشین را فراهم نموده است.


سامانه های ایجاد شده بر اساس بستر نرم افزاری رتبه بندی و ارزیابی بینا:


1- سامانه ملی ارزیابی و رتبه بندی کتابخانه ها و کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور (معرفی سامانه)


2- سامانه استانی ارزیابی بهداشتی مدارس استان آذربایجان غربی (معرفی سامانه)باعث افتخار است مشتری و حامی بعدی ما باشید.