معرفی سامانه ارزیابی بهداشتی مدارس (سام)سامانه ارزیابی بهداشتی (ساب) مدارس به سفارش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در شهریور ماه 1399طراحی، پیاده سازی گردیده و به بهره برداری عملیاتی رسیده است.

این سامانه بر اساس شاخص های ارزیابی بهداشتی مدارس که توسط وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، که به دانشگاه جهت ارزیابی وضعیت بهداشتی مدارس ارائه شده است، بر اساس این شاخص مدارس مجاز به بازگشایی با کسب رتیه لازم قادر به بازگشایی هستند.

گزارشات مدیریتی متنوع مورد استفاده مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان و مدیریت کلان استان جهت مداخله و اصلاح شرایط موجود از ویژگیهای اصلی سامانه است که علاوه بر ارزیابی بهداشتی مدارس بانک اطلاعاتی مناسبی را جهت استفاده فراهم نموده است.

گزارشات این سامانه در سطوح کل استان، شبکه بهداشت و درمان شهرستان، مراکز بهداشتی، پایگاه و خانه بهداشت قابل استخراج است.

کزارشات اختصاصی در سطوح مدارس، بر اساس ویژگیهای مانند مقطع تحصیلی، تعداد دانش آموزان و ... نیز قابل استخراج می باشد.

باعث افتخار است مشتری و حامی بعدی ما شما باشید.